Người online: 763

Họ và tên: Lê Mạnh Hùng

Tên thường gọi: Lê Mạnh Hùng

Ngày sinh: 24/10/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Hóa học chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ngày vào đảng: 30/8/2007

Đoàn ĐBQH: Cà Mau

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không