Lượt truy cập: 28299957
Người online: 267

Họ và tên: Đinh Ngọc Minh

Tên thường gọi: Đinh Ngọc Minh

Ngày sinh: 3/5/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành lâm nghiệp; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Azerbaizan

Nơi làm việc: Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày vào đảng: 19/5/1998

Đoàn ĐBQH: Cà Mau

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không