Người online: 877

Họ và tên: Nguyễn Trúc Sơn

Tên thường gọi: Nguyễn Trúc Sơn

Ngày sinh: 8/6/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Phú, thành phố Bến Tre , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ khoa học về quản trị chương trình và chính sách công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bến Tre, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Ngày vào đảng: 14/7/2000

Đoàn ĐBQH: Bến Tre

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không