Lượt truy cập: 28604976
Người online: 198

Họ và tên: Đặng Thuần Phong

Tên thường gọi: Đặng Thuần Phong

Ngày sinh: 8/7/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm văn; Cao cấp thanh vận; Đại học chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Chi bộ các vấn đề Xã hội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Chi le

Nơi làm việc: Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 19/6/1987

Đoàn ĐBQH: Bến Tre

Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XII, XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không