Người online: 683

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thông

Tên thường gọi: Nguyễn Hữu Thông

Ngày sinh: 25/11/1981

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết , Bình Thuận

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật hình sự và tố tụng hình sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận

Ngày vào đảng: 8/1/2009

Đoàn ĐBQH: Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không