Lượt truy cập: 28359625
Người online: 138

Họ và tên: Đặng Hồng Sỹ

Tên thường gọi: Đặng Hồng Sỹ

Ngày sinh: 20/1/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành báo chí; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận

Ngày vào đảng: 10/12/1999

Đoàn ĐBQH: Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không