Người online: 1830

Họ và tên: Dương Văn An

Tên thường gọi: Dương Văn An

Ngày sinh: 15/2/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Hồ, huyện Phú Vang , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành địa lý, chính trị; Tiến sĩ kinh tế chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bình Thuận

Ngày vào đảng: 25/1/1997

Đoàn ĐBQH: Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không