Lượt truy cập: 28359533
Người online: 46

Họ và tên: Điểu Huỳnh Sang

Tên thường gọi: Điểu Huỳnh Sang

Ngày sinh: 25/12/1980

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Xtiêng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Khương, huyện Hớn Quản , Bình Phước

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành văn hóa học

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách phụ trách tỉnh Bình Phước, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Phước

Ngày vào đảng: 2/9/2010

Đoàn ĐBQH: Bình Phước

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không