Người online: 3545

Họ và tên: Phan Viết Lượng

Tên thường gọi: Phan Viết Lượng

Ngày sinh: 1/2/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm Toán; Thạc sĩ chuyên ngành chính trị học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Slovakiaa

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Ngày vào đảng: 29/11/1994

Đoàn ĐBQH: Bình Phước

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không