Lượt truy cập: 28605354
Người online: 244
   Kết quả tìm được: 67    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Hữu Trí 13/2/1968 Nam Khánh Hoà
2 Trần Văn Tuấn 3/6/1970 Nam Bắc Giang
3 Văn Thị Bạch Tuyết 16/6/1976 Nữ TP Hồ Chí Minh
4 Trần Thị Vân 22/2/1975 Nữ Bắc Ninh
5 Tô Ái Vang 29/5/1975 Nữ Sóc Trăng
6 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 29/9/1985 Nữ Bình Dương
7 Lê Thị Thanh Xuân 15/12/1977 Nữ Đắk Lắk

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10