Lượt truy cập: 21894862
Người online: 618
   Kết quả tìm được: 67    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 498

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hoàng Quốc Khánh 30/9/1974 Nam Lai Châu
2 Lê Thị Thanh Lam 30/11/1974 Nữ Hậu Giang
3 Lý Thị Lan 12/9/1974 Nữ Hà Giang
4 Sùng A Lềnh 16/8/1975 Nam Lào Cai
5 Nguyễn Quốc Luận 29/10/1975 Nam Yên Bái
6 Lò Thị Luyến 2/2/1974 Nữ Điện Biên
7 Dương Khắc Mai 9/6/1969 Nam Đắk Nông
8 Phạm Thị Thanh Mai 3/11/1975 Nữ TP Hà Nội
9 Cầm Thị Mẫn 12/11/1970 Nữ Thanh Hoá
10 Nguyễn Văn Mạnh 15/4/1978 Nam Vĩnh Phúc

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10