Lượt truy cập: 28524980
Người online: 645
   Kết quả tìm được: 67    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Thị Thanh Lam 30/11/1974 Nữ Hậu Giang
2 Lý Thị Lan 12/9/1974 Nữ Hà Giang
3 Sùng A Lềnh 16/8/1975 Nam Lào Cai
4 Nguyễn Quốc Luận 29/10/1975 Nam Yên Bái
5 Lò Thị Luyến 2/2/1974 Nữ Điện Biên
6 Dương Khắc Mai 9/6/1969 Nam Đắk Nông
7 Phạm Thị Thanh Mai 3/11/1975 Nữ TP Hà Nội
8 Cầm Thị Mẫn 12/11/1970 Nữ Thanh Hoá
9 Nguyễn Văn Mạnh 15/4/1978 Nam Vĩnh Phúc
10 Trần Nhật Minh 9/4/1970 Nam Nghệ An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10