Lượt truy cập: 28385129
Người online: 170
   Kết quả tìm được: 67    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Thu Hà 4/2/1978 Nữ Quảng Ninh
2 Mai Văn Hải 23/12/1973 Nam Thanh Hoá
3 Nguyễn Quốc Hận 17/2/1965 Nam Cà Mau
4 Lý Tiết Hạnh 30/10/1972 Nữ Bình Định
5 Đoàn Thị Hảo 28/12/1966 Nữ Thái Nguyên
6 Siu Hương 16/8/1983 Nữ Gia Lai
7 Đàng Thị Mỹ Hương 24/6/1973 Nữ Ninh Thuận
8 Triệu Quang Huy 12/7/1973 Nam Lạng Sơn
9 Nguyễn Văn Huy 2/1/1979 Nam Thái Bình
10 Hoàng Quốc Khánh 30/9/1974 Nam Lai Châu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10