Người online: 268
   Kết quả tìm được: 52    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đinh Công Sỹ 25/11/1979 Nam Sơn La
2 Thái Văn Thành 10/1/1969 Nam Nghệ An
3 Nguyễn Thị Mai Thoa 5/7/1974 Nữ Hải Dương
4 Trần Văn Thức 20/12/1969 Nam Thanh Hoá
5 Phạm Nam Tiến 1/11/1968 Nam Đắk Nông
6 Nguyễn Trần Phượng Trân 28/1/1976 Nữ TP Hồ Chí Minh
7 Nguyễn Thị Uyên Trang 31/8/1982 Nữ Tiền Giang
8 Đặng Thị Bảo Trinh 28/3/1986 Nữ Quảng Nam
9 Văn Thị Bạch Tuyết 16/6/1976 Nữ TP Hồ Chí Minh
10 Nguyễn Đắc Vinh 25/11/1972 Nam Tuyên Quang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10