Lượt truy cập: 18421008
Người online: 219
   Kết quả tìm được: 51    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 498

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Thái Văn Thành 10/1/1969 Nam Nghệ An
2 Nguyễn Thị Mai Thoa 5/7/1974 Nữ Hải Dương
3 Trần Văn Thức 20/12/1969 Nam Thanh Hoá
4 Phạm Nam Tiến 1/11/1968 Nam Đắk Nông
5 Nguyễn Trần Phượng Trân 28/1/1976 Nữ TP Hồ Chí Minh
6 Nguyễn Thị Uyên Trang 31/8/1982 Nữ Tiền Giang
7 Đặng Thị Bảo Trinh 28/3/1986 Nữ Quảng Nam
8 Văn Thị Bạch Tuyết 16/6/1976 Nữ TP Hồ Chí Minh
9 Nguyễn Đắc Vinh 25/11/1972 Nam Tuyên Quang
10 Thái Thu Xương 31/12/1975 Nữ Hậu Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10