Lượt truy cập: 26339994
Người online: 684
   Kết quả tìm được: 47    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nàng Xô Vi 11/2/1996 Nữ Kon Tum
2 Cao Thị Xuân 18/9/1969 Nữ Thanh Hoá
3 Phan Văn Xựng 7/3/1967 Nam TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10