Lượt truy cập: 21933729
Người online: 596
   Kết quả tìm được: 38    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 498

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Tiến Thiện  (Thượng tọa Thích Đức Thiện) 5/4/1966 Nam Điện Biên
2 Nguyễn Tuấn Thịnh 22/4/1971 Nam TP Hà Nội
3 Trần Khánh Thu 26/11/1982 Nữ Thái Bình
4 Nguyễn Mạnh Tiến 21/5/1966 Nam Tây Ninh
5 Lê Anh Tuấn 23/2/1976 Nam Hà Tĩnh
6 Tô Ái Vang 29/5/1975 Nữ Sóc Trăng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10