Người online: 570
   Kết quả tìm được: 48    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Huy Thái 13/3/1968 Nam Bạc Liêu
2 Trần Thị Hiền 22/12/1974 Nữ Hà Nam
3 Vi Đức Thọ 22/11/1976 Nam Sơn La
4 Lý Anh Thư 5/5/1976 Nữ Kiên Giang
5 Nguyễn Tri Thức 16/9/1973 Nam TP Hồ Chí Minh
6 Nguyễn Thị Kim Thúy 11/9/1967 Nữ TP Đà Nẵng
7 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 22/6/1975 Nữ Bình Dương
8 Nguyễn Thị Minh Trang 16/5/1979 Nữ Vĩnh Long
9 Nguyễn Anh Trí 14/9/1957 Nam TP Hà Nội
10 Hà Quốc Trị 18/2/1969 Nam Khánh Hoà

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10