Lượt truy cập: 26347472
Người online: 447
   Kết quả tìm được: 47    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Vi Văn Sơn 15/9/1973 Nam Nghệ An
2 Nguyễn Thị Sửu 9/11/1973 Nữ Thừa Thiên - Huế
3 Chu Thị Hồng Thái 21/11/1984 Nữ Lạng Sơn
4 Lê Nhật Thành 7/8/1975 Nam TP Hà Nội
5 Nguyễn Lâm Thành 7/7/1964 Nam Thái Nguyên
6 Hoàng Thị Thanh Thúy 2/9/1984 Nữ Tây Ninh
7 Ma Thị Thúy 3/10/1978 Nữ Tuyên Quang
8 Chamaléa Thị Thủy 20/4/1983 Nữ Ninh Thuận
9 Y Vinh Tơr 16/8/1976 Nam Đắk Lắk
10 Thổ Út 26/4/1970 Nam Đồng Nai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10