Người online: 178
   Kết quả tìm được: 48    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Hoàng Mai 3/5/1965 Nam Tiền Giang
2 Hà Thị Nga 20/2/1969 Nữ Đồng Tháp
3 Phạm Trọng Nghĩa 14/11/1978 Nam Lạng Sơn
4 Đặng Thuần Phong 8/7/1964 Nam Bến Tre
5 Huỳnh Thị Phúc 17/2/1976 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu
6 Dương Văn Phước 29/5/1967 Nam Quảng Nam
7 Đinh Ngọc Quý 20/2/1973 Nam Gia Lai
8 Trần Văn Sáu 21/5/1966 Nam Đồng Tháp
9 Võ Mạnh Sơn 13/7/1971 Nam Thanh Hoá
10 Đỗ Tiến Sỹ 2/11/1965 Nam Hưng Yên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10