Người online: 687
   Kết quả tìm được: 52    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phan Viết Lượng 1/2/1967 Nam Bình Phước
2 Lò Thị Luyến 2/2/1974 Nữ Điện Biên
3 Vũ Hồng Luyến 29/3/1983 Nữ Hưng Yên
4 Âu Thị Mai 25/3/1978 Nữ Tuyên Quang
5 Nguyễn Duy Minh 26/7/1982 Nam TP Đà Nẵng
6 Huỳnh Thị Hằng Nga 28/8/1982 Nữ Trà Vinh
7 Nguyễn Thị Tuyết Nga 26/4/1971 Nữ Quảng Bình
8 Nguyễn Thị Việt Nga 29/9/1976 Nữ Hải Dương
9 Đỗ Chí Nghĩa 5/1/1975 Nam Phú Yên
10 Đặng Xuân Phương 25/11/1974 Nam Quảng Ninh Chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đến Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh theo NQ số 852/NQ-UBTVQH15 ngày 30/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm UBVHGD theo NQ số 856/NQ-UBTVQH15 ngày 07/9/2023.

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10