Người online: 263
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đoàn Thị Thanh Mai 13/11/1971 Nữ Hưng Yên
2 Nguyễn Văn Mạnh 15/4/1978 Nam Vĩnh Phúc
3 Nguyễn Hải Nam 2/10/1977 Nam Thừa Thiên - Huế
4 Nguyễn Thành Nam 13/8/1966 Nam Phú Thọ
5 Trần Hoàng Ngân 26/10/1964 Nam TP Hồ Chí Minh
6 Nguyễn Thị Thúy Ngần 20/1/1972 Nữ Bắc Giang
7 Hoàng Văn Nghiệm 2/9/1968 Nam Lạng Sơn
8 Phạm Trọng Nhân 20/3/1972 Nam Bình Dương
9 Nguyễn Minh Sơn 21/2/1972 Nam Tiền Giang
10 Nguyễn Văn Thân 2/2/1955 Nam Thái Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10