Lượt truy cập: 26329704
Người online: 148
   Kết quả tìm được: 47    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lâm Văn Mẫn 10/12/1970 Nam Sóc Trăng
2 Khang Thị Mào 5/9/1986 Nữ Yên Bái
3 Hồ Thị Minh 23/9/1976 Nữ Quảng Trị
4 Quàng Thị Nguyệt 1/11/1997 Nữ Điện Biên
5 K` Nhiễu 13/7/1972 Nam Lâm Đồng
6 Đặng Xuân Phong 8/7/1972 Nam Lào Cai
7 Dương Tấn Quân 21/10/1985 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
8 Lương Công Quyết  (Hòa thượng Thích Thanh Quyết) 15/6/1962 Nam Quảng Ninh
9 Trần Thị Hoa Ry 11/4/1976 Nữ Bạc Liêu
10 Võ Thị Minh Sinh 15/12/1970 Nữ Nghệ An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10