Lượt truy cập: 21895819
Người online: 852
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 498

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Văn Lâm 27/1/1970 Nam Bắc Giang
2 Hoàng Thị Thúy Lan 6/5/1966 Nữ Vĩnh Phúc
3 Nguyễn Thị Lệ 26/9/1967 Nữ TP Hồ Chí Minh
4 Lê Trường Lưu 23/1/1963 Nam Thừa Thiên - Huế
5 Khương Thị Mai 8/9/1966 Nữ Nam Định
6 Phạm Thị Thanh Mai 3/11/1975 Nữ TP Hà Nội
7 Vũ Thị Lưu Mai 22/8/1972 Nữ TP Hà Nội
8 Lê Quang Mạnh 14/4/1974 Nam TP Cần Thơ
9 Trần Quang Minh 25/11/1976 Nam Quảng Bình
10 Lê Minh Nam 28/2/1975 Nam Hậu Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10