Lượt truy cập: 28418182
Người online: 112
   Kết quả tìm được: 38    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lữ Văn Hùng 1/1/1963 Nam Bạc Liêu
2 Nguyễn Quốc Hùng 19/4/1969 Nam Hà Nam
3 Lê Thị Thanh Lam 30/11/1974 Nữ Hậu Giang
4 Lý Thị Lan 12/9/1974 Nữ Hà Giang
5 Nguyễn Văn Lợi 23/8/1961 Nam Bình Dương
6 Bùi Huyền Mai 3/9/1975 Nữ TP Hà Nội
7 Phan Văn Mãi 25/2/1973 Nam TP Hồ Chí Minh
8 Giàng Páo Mỷ 22/12/1963 Nữ Lai Châu
9 Ngô Hoàng Ngân 25/5/1966 Nam Quảng Ninh
10 Đôn Tuấn Phong 27/7/1970 Nam An Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10