Người online: 576
   Kết quả tìm được: 48    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Thị Nhị Hà 25/11/1973 Nữ TP Hà Nội
2 Đoàn Thị Hảo 28/12/1966 Nữ Thái Nguyên
3 Phạm Như Hiệp 10/8/1965 Nam Thừa Thiên - Huế
4 Trần Thị Thanh Hương 19/1/1971 Nữ An Giang
5 Phúc Bình Niê Kdăm 8/9/1983 Nữ Đắk Lắk
6 Lê Văn Khảm 20/3/1969 Nam Bình Dương
7 Nguyễn Đình Khang 23/5/1967 Nam Ninh Thuận
8 Trần Thị Thanh Lam 29/9/1979 Nữ Bến Tre
9 Đỗ Thị Lan 17/11/1967 Nữ Quảng Ninh
10 Phạm Khánh Phong Lan 17/5/1970 Nữ TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10