Người online: 1508
   Kết quả tìm được: 52    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Hà 29/12/1990 Nữ Bắc Ninh
2 Tạ Văn Hạ 24/1/1970 Nam Quảng Nam
3 Trần Thị Thu Hằng 11/3/1982 Nữ Đắk Nông
4 Nguyễn Thị Mai Hoa 22/4/1967 Nữ Đồng Tháp
5 Triệu Thế Hùng 14/8/1971 Nam Hải Dương
6 Đàng Thị Mỹ Hương 24/6/1973 Nữ Ninh Thuận
7 Nguyễn Văn Huy 2/1/1979 Nam Thái Bình
8 Triệu Thị Huyền 23/3/1992 Nữ Yên Bái
9 Đỗ Huy Khánh 30/5/1977 Nam Đồng Nai
10 Lê Thị Ngọc Linh 22/7/1982 Nữ Bạc Liêu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10