Lượt truy cập: 26213835
Người online: 272
   Kết quả tìm được: 47    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Huế 4/1/1984 Nữ Bắc Kạn
2 Quàng Văn Hương 3/7/1969 Nam Sơn La
3 Siu Hương 16/8/1983 Nữ Gia Lai
4 Vương Thị Hương 28/9/1988 Nữ Hà Giang
5 Y Thanh Hà Niê Kđăm 23/12/1973 Nam Gia Lai
6 Phạm Thị Kiều 20/10/1981 Nữ Đắk Nông
7 Đinh Thị Phương Lan 5/6/1976 Nữ Quảng Ngãi
8 Leo Thị Lịch 23/9/1969 Nữ Bắc Giang
9 Bố Thị Xuân Linh 1/3/1970 Nữ Bình Thuận
10 Cầm Thị Mẫn 12/11/1970 Nữ Thanh Hoá

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10