Người online: 2845
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phạm Thị Minh Huệ 2/3/1984 Nữ Sóc Trăng
2 Lương Văn Hùng 10/6/1976 Nam Quảng Ngãi
3 Mai Khanh 22/10/1975 Nam Ninh Bình
4 Võ Văn Kim  (Vũ Trọng Kim) 23/3/1953 Nam Nam Định
5 Hoàng Văn Liên 19/8/1965 Nam Long An
6 Cao Mạnh Linh 23/1/1982 Nam Thanh Hoá
7 Nguyễn Công Long 5/4/1970 Nam Đồng Nai
8 Dương Khắc Mai 9/6/1969 Nam Đắk Nông
9 Lê Thị Nga 20/12/1964 Nữ Hà Nam
10 Hồ Thị Kim Ngân 2/3/1978 Nữ Bắc Kạn

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10