Người online: 329
   Kết quả tìm được: 20    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Thanh Mẫn 12/8/1962 Nam Hậu Giang Ngày 20/5/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 118/2024/QH15 bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội
2 Lê Quang Mạnh 14/4/1974 Nam TP Cần Thơ
3 Lê Thị Nga 20/12/1964 Nữ Hà Nam
4 Trần Quang Phương 6/5/1961 Nam Quảng Ngãi
5 Nguyễn Thị Thanh 10/2/1967 Nữ Ninh Bình
6 Vũ Hồng Thanh 19/4/1962 Nam Quảng Ninh
7 Lê Tấn Tới 4/4/1969 Nam Long An
8 Hoàng Thanh Tùng 25/12/1966 Nam Sóc Trăng
9 Nguyễn Đắc Vinh 25/11/1972 Nam Tuyên Quang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10