Lượt truy cập: 20985836
Người online: 579
   Kết quả tìm được: 19    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 498

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Thanh Mẫn 12/8/1962 Nam Hậu Giang
2 Lê Thị Nga 20/12/1964 Nữ Hà Nam
3 Trần Quang Phương 6/5/1961 Nam Quảng Ngãi
4 Nguyễn Thị Thanh 10/2/1967 Nữ Ninh Bình
5 Vũ Hồng Thanh 19/4/1962 Nam Quảng Ninh
6 Lê Tấn Tới 4/4/1969 Nam Long An
7 Hoàng Thanh Tùng 25/12/1966 Nam Sóc Trăng
8 Nguyễn Đắc Vinh 25/11/1972 Nam Tuyên Quang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10