Người online: 175
   Kết quả tìm được: 20    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thúy Anh 7/12/1963 Nữ Phú Thọ
2 Dương Thanh Bình 8/8/1961 Nam Cà Mau
3 Bùi Văn Cường 18/6/1965 Nam Hải Dương
4 Nguyễn Phú Cường 19/6/1967 Nam Đồng Nai Đã được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội và cho thôi làm ĐBQH khóa XV theo Nghị quyết số 85/2023/QH15 ngày 22/5/2023 của Quốc hội
5 Nguyễn Khắc Định 3/1/1964 Nam Thái Bình
6 Vũ Hải Hà 1/3/1969 Nam Đồng Nai
7 Nguyễn Đức Hải 29/7/1961 Nam Quảng Nam
8 Vương Đình Huệ 15/3/1957 Nam TP Hải Phòng Ngày 02/5/2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết sô 115/2024/QH15 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vương Đình Huệ
9 Lê Quang Huy 19/9/1966 Nam Bình Thuận
10 Y Thanh Hà Niê Kđăm 23/12/1973 Nam Gia Lai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10