Lượt truy cập: 15416136
Người online: 93
   Kết quả tìm được: 37    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Hải Anh 14/10/1967 Nam Đồng Tháp
2 Phạm Phú Bình 12/3/1973 Nam Nghệ An
3 Bế Minh Đức 15/2/1974 Nam Cao Bằng
4 Thái Quỳnh Mai Dung 15/5/1977 Nữ Vĩnh Phúc
5 Lê Thị Hà  (Lê Thu Hà) 26/11/1968 Nữ Lào Cai
6 Vũ Hải Hà 1/3/1969 Nam Đồng Nai
7 Lý Tiết Hạnh 30/10/1972 Nữ Bình Định
8 Nguyễn Lân Hiếu 14/9/1972 Nam Bình Định
9 Nguyễn Minh Hoàng 16/5/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
10 Lữ Văn Hùng 1/1/1963 Nam Bạc Liêu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10