Người online: 3447
   Kết quả tìm được: 48    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thúy Anh 7/12/1963 Nữ Phú Thọ
2 Nguyễn Tuấn Anh 23/8/1964 Nam Bình Phước
3 Nguyễn Thanh Cầm 11/8/1975 Nữ Tiền Giang
4 Trương Xuân Cừ 5/10/1960 Nam TP Hà Nội
5 Lê Văn Cường 28/8/1978 Nam Thanh Hoá
6 Phạm Thị Hồng Diễm 1/1/1979 Nữ Trà Vinh
7 Lâm Văn Đoan 30/1/1976 Nam Lâm Đồng
8 Nguyễn Thị Thu Dung 4/8/1969 Nữ Thái Bình
9 Lò Thị Việt Hà 15/11/1977 Nữ Tuyên Quang
10 Nguyễn Thị Thu Hà 27/5/1970 Nữ Ninh Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10