Người online: 308
   Kết quả tìm được: 52    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Thị Song An 11/10/1977 Nữ Long An
2 Trần Việt Anh 22/10/1975 Nam TP Hà Nội
3 Dương Minh Ánh 1/9/1975 Nữ TP Hà Nội
4 Nguyễn Văn Cảnh 7/12/1977 Nam Bình Định
5 Đặng Minh Châu  (Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm) 27/12/1956 Nam TP Hà Nội
6 Tô Thị Bích Châu 1/6/1969 Nữ TP Hồ Chí Minh
7 Châu Quỳnh Dao 18/5/1977 Nữ Kiên Giang
8 Triệu Thị Ngọc Diễm 2/2/1985 Nữ Sóc Trăng
9 Trần Thị Thu Đông 24/10/1969 Nữ Bạc Liêu
10 Hoàng Trung Dũng 21/5/1971 Nam Hà Tĩnh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10