Lượt truy cập: 26394240
Người online: 224
   Kết quả tìm được: 47    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đoàn Thị Lê An 26/2/1979 Nữ Cao Bằng
2 Bế Trung Anh 25/10/1966 Nam Trà Vinh
3 Trương Thị Ngọc Ánh 10/10/1966 Nữ TP Cần Thơ
4 Hoàng Văn Bình 30/11/1970 Nam Lai Châu
5 Chau Chắc 6/5/1971 Nam An Giang
6 Hoàng Thị Đôi 4/6/1977 Nữ Sơn La
7 Lưu Văn Đức 18/2/1967 Nam Đắk Lắk
8 Lý Đức  (Thượng tọa Lý Minh Đức) 24/4/1970 Nam Sóc Trăng
9 Tráng A Dương 24/4/1977 Nam Hà Giang
10 Tao Văn Giót 16/8/1990 Nam Lai Châu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10