Người online: 761
   Kết quả tìm được: 47    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đoàn Thị Lê An 26/2/1979 Nữ Cao Bằng
2 Bế Trung Anh 25/10/1966 Nam Trà Vinh
3 Trương Thị Ngọc Ánh 10/10/1966 Nữ TP Cần Thơ
4 Hoàng Văn Bình 30/11/1970 Nam Lai Châu
5 Chau Chắc 6/5/1971 Nam An Giang
6 Hoàng Đức Chính 16/5/1981 Nam Hoà Bình
7 Hoàng Thị Đôi 4/6/1977 Nữ Sơn La
8 Lưu Văn Đức 18/2/1967 Nam Đắk Lắk
9 Lý Đức  (Thượng tọa Lý Minh Đức) 24/4/1970 Nam Sóc Trăng
10 Tráng A Dương 24/4/1977 Nam Hà Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10