Người online: 2198
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Hữu Chính 7/11/1963 Nam TP Hà Nội
2 Nguyễn Mạnh Cường 14/1/1967 Nam Quảng Bình
3 Phan Thị Mỹ Dung 28/11/1974 Nữ Long An
4 Đỗ Đức Hồng Hà 30/8/1969 Nam TP Hà Nội
5 Dương Ngọc Hải 3/2/1967 Nam TP Hồ Chí Minh
6 Nguyễn Thanh Hải 21/5/1972 Nam Thừa Thiên - Huế
7 Nguyễn Văn Hận 19/8/1971 Nam Kiên Giang
8 Lê Tất Hiếu 1/8/1966 Nam Vĩnh Phúc
9 Mai Thị Phương Hoa 25/11/1971 Nữ Nam Định
10 Lý Văn Huấn 13/10/1971 Nam Thái Nguyên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10