Lượt truy cập: 12652873
Người online: 139

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Chiến

  Tên thường gọi: Nguyễn Văn Chiến

  Ngày sinh: 2/3/1957

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành , Bắc Ninh

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Trung học Sư phạm

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hòa

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thanh Hòa

  Ngày sinh: 3/11/1954

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nội Duệ, huyện Tiên Du , Bắc Ninh

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục, Cử nhân sư phạm Văn, xã hội học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Tô Huy Rứa

  Tên thường gọi: Tô Huy Rứa

  Ngày sinh: 4/6/1947

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Triết học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương

 • Họ và tên: Đỗ Thị Huyền Tâm

  Tên thường gọi: Đỗ Thị Huyền Tâm

  Ngày sinh: 17/10/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh , Bắc Ninh

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế Ngoại thương

  Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Tâm, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Trọng Trường

  Tên thường gọi: Nguyễn Trọng Trường

  Ngày sinh: 30/6/1975

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Thẩm phán, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

 • Họ và tên: Trần Văn Túy

  Tên thường gọi: Trần Văn Túy

  Ngày sinh: 20/7/1957

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Bình Dương, huyện Gia Bình , Bắc Ninh

  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15