Lượt truy cập: 12618480
Người online: 65

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bảo

  Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Bảo

  Ngày sinh: 1/9/1959

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế

 • Họ và tên: Ngô Văn Dụ

  Tên thường gọi: Ngô Văn Dụ

  Ngày sinh: 21/12/1947

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc , Vĩnh Phúc

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

 • Họ và tên: Trần Hồng Hà

  Tên thường gọi: Trần Hồng Hà

  Ngày sinh: 2/8/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch , Vĩnh Phúc

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội,

 • Họ và tên: Lê Thị Nguyệt

  Tên thường gọi: Lê Thị Nguyệt

  Ngày sinh: 2/6/1963

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Minh Quang, huyện Tam Đảo , Vĩnh Phúc

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị, Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên thường trực Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Hồ Thị Thủy

  Tên thường gọi: Hồ Thị Thủy

  Ngày sinh: 30/10/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thế Trường

  Tên thường gọi: Nguyễn Thế Trường

  Ngày sinh: 1/4/1960

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Cao Phong, huyện Sông Lô , Vĩnh Phúc

  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, Cử nhân Luật, Kỹ sư Đô thị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc khoá XIII, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15