Lượt truy cập: 14098317
Người online: 74

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

 • Họ và tên: Trần Hồng Hà

  Tên thường gọi: Trần Hồng Hà

  Ngày sinh: 2/8/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch , Vĩnh Phúc

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Anh

 • Họ và tên: Hoàng Thị Thúy Lan

  Tên thường gọi: Hoàng Thị Thúy Lan

  Ngày sinh: 6/5/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Lưu Đức Long

  Tên thường gọi: Lưu Đức Long

  Ngày sinh: 23/5/1963

  Dân tộc: Sán Dìu

  Quê quán: Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo , Vĩnh Phúc

  Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp I

  Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Lê Thị Nguyệt

  Tên thường gọi: Lê Thị Nguyệt

  Ngày sinh: 2/6/1963

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Minh Quang, huyện Tam Đảo , Vĩnh Phúc

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị, Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nicaragoa

 • Họ và tên: Phùng Thị Thường

  Tên thường gọi: Phùng Thị Thường

  Ngày sinh: 4/8/1985

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

  Nghề nghiệp, chức vụ: Nhân viên Ban Chính sách, pháp luật, Liên Đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Văn Tiến

  Tên thường gọi: Trần Văn Tiến

  Ngày sinh: 5/5/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý đô thị và công trình

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15