Lượt truy cập: 14098308
Người online: 70

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

 • Họ và tên: Lưu Thành Công

  Tên thường gọi: Lưu Thành Công

  Ngày sinh: 14/5/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tường Lộc, huyện Tam Bình , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý giáo dục

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, Ủy viên Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Văn Rón

  Tên thường gọi: Trần Văn Rón

  Ngày sinh: 1/11/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phú Lộc, huyện Tam Bình , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Phạm Tất Thắng

  Tên thường gọi: Phạm Tất Thắng

  Ngày sinh: 9/9/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang , Hải Dương

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Xã hội học, Cử nhân Luật học, Cử nhân Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Philíppin, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Hà Nội

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên Thanh

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Quyên Thanh

  Ngày sinh: 19/10/1978

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phú Lộc, huyện Tam Bình , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

 • Họ và tên: Đặng Thị Ngọc Thịnh

  Tên thường gọi: Đặng Thị Ngọc Thịnh

  Ngày sinh: 25/12/1959

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Lịch sử

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Trang

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Minh Trang

  Ngày sinh: 16/5/1979

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn , Vĩnh Long

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn hóa học, Cử nhân Xã hội học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mang Thít, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15