Lượt truy cập: 14628792
Người online: 111

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

 • Họ và tên: Đỗ Văn Chiến

  Tên thường gọi: Đỗ Văn Chiến

  Ngày sinh: 10/11/1962

  Dân tộc: Sán Dìu

  Quê quán: Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương , Tuyên quang

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp, Cao - trung quản lý hành chính nhà nước

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

 • Họ và tên: Hứa Thị Hà

  Tên thường gọi: Hứa Thị Hà

  Ngày sinh: 18/7/1983

  Dân tộc: Sán Dìu

  Quê quán: Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương , Tuyên quang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Đại học Bách khoa Hà Nội

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Chẩu Văn Lâm

  Tên thường gọi: Chẩu Văn Lâm

  Ngày sinh: 16/4/1967

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình , Tuyên quang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Âu Thị Mai

  Tên thường gọi: Âu Thị Mai

  Ngày sinh: 25/3/1978

  Dân tộc: Sán Chay

  Quê quán: Xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương , Tuyên quang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Cử nhân Văn hóa

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

 • Họ và tên: Hoàng Bình Quân

  Tên thường gọi: Hoàng Bình Quân

  Ngày sinh: 16/6/1959

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

 • Họ và tên: Ma Thị Thúy

  Tên thường gọi: Ma Thị Thúy

  Ngày sinh: 3/10/1978

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Thôn Nà Khán, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa , Tuyên quang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Kỹ sư Nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15