Lượt truy cập: 12703289
Người online: 96

     Kết quả tìm được: 5    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

 • Họ và tên: Âu Thị Mai

  Tên thường gọi: Âu Thị Mai

  Ngày sinh: 25/3/1978

  Dân tộc: Sán Chay

  Quê quán: Xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương , Tuyên quang

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa, ngành Quản lý văn hóa dân tộc

  Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, chi ủy viên chi bộ Nghiệp vụ - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Hoàng Việt Phương

  Tên thường gọi: Hoàng Việt Phương

  Ngày sinh: 4/10/1965

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nam Trung, huyện Nam Trực , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Bác sỹ chuyên khoa cấp II

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

 • Họ và tên: Hoàng Bình Quân

  Tên thường gọi: Hoàng Bình Quân

  Ngày sinh: 16/6/1959

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

 • Họ và tên: Ma Thị Thúy

  Tên thường gọi: Ma Thị Thúy

  Ngày sinh: 3/10/1978

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa , Tuyên quang

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp ngành trồng trọt

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Sáng Vang

  Tên thường gọi: Nguyễn Sáng Vang

  Ngày sinh: 18/8/1957

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình , Tuyên quang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIII tỉnh Tuyên Quang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15