Lượt truy cập: 12652393
Người online: 314

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

 • Họ và tên: Nguyễn Thái Bình

  Tên thường gọi: Thái Bình

  Ngày sinh: 13/10/1954

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh , Trà Vinh

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, cử nhân chính trị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

 • Họ và tên: Thạch Thị Dân

  Tên thường gọi: Thạch Thị Dân

  Ngày sinh: 12/6/1970

  Dân tộc: Khmer(Khơ-me)

  Quê quán: Xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè , Trà Vinh

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Hóa học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

 • Họ và tên: Thạch Dư

  Tên thường gọi: Thạch Dư

  Ngày sinh: 25/8/1957

  Dân tộc: Khmer(Khơ-me)

  Quê quán: Xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải , Trà Vinh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chính trị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh khóa XIII, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Trí Dũng

  Tên thường gọi: Trần Trí Dũng

  Ngày sinh: 20/3/1959

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần , Trà Vinh

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Quân sự, Cử nhân Quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnhTrà Vinh, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh khóa XIII

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Khá

  Tên thường gọi: Tám Khá

  Ngày sinh: 16/7/1955

  Dân tộc: Khmer(Khơ-me)

  Quê quán: Xã Phương Thạnh, huyện Càng Long , Trà Vinh

  Trình độ chuyên môn: Cao trung cấp quản lý nhà nước, Trung học y tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên thường trực Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ban TT Nhóm nữ ĐBQH Việt Nam

 • Họ và tên: Trần Quốc Tuấn

  Tên thường gọi: Trần Quốc Tuấn

  Ngày sinh: 8/2/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn , Bình Định

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Quản trị Kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Trà Vinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH kiêm nhiệm tỉnh Trà Vinh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15