Lượt truy cập: 12617718
Người online: 77

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

 • Họ và tên: Đinh Huy Chiến

  Tên thường gọi: Đinh Huy Chiến

  Ngày sinh: 8/4/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nam Tân, huyện Nam Trực , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Quản trị doanh nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ nhiệm Hợp tác xã công nghiệp và vận tải Chiến Công, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Phạm Xuân Đương

  Tên thường gọi: Phạm Xuân Đương

  Ngày sinh: 1/10/1956

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Yên Trung, huyện Ý Yên , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ quản lý hành chính công; Thạc sỹ quản lý hành chính công, Kỹ sư chế tạo máy

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,Phó trưởng ban kinh tế Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Trương Thị Huệ

  Tên thường gọi: Trương Thị Huệ

  Ngày sinh: 28/1/1961

  Dân tộc: Sán Dìu

  Quê quán: Xã An Khánh, huyện Đại Từ , Thái Nguyên

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân thương mại

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Đỗ Mạnh Hùng

  Tên thường gọi: Đỗ Mạnh Hùng

  Ngày sinh: 20/5/1958

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Liên Khê, huyện Khoái Châu , Hưng Yên

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Angiêri

 • Họ và tên: Lê Thị Nga

  Tên thường gọi: Lê Thị Nga

  Ngày sinh: 20/12/1964

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Thành viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng

  Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Tùng

  Ngày sinh: 7/8/1959

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phú Xuân, huyện Vũ Thư , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên

 • Họ và tên: Phan Văn Tường

  Tên thường gọi: Phan Văn Tường

  Ngày sinh: 2/7/1960

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ , Thái Nguyên

  Trình độ chuyên môn: Chỉ huy Tham mưu cao cấp chiến dịch, chiến lược, Cử nhân khoa học quân sự chuyên ngành Chỉ huy tham mưu

  Nghề nghiệp, chức vụ: Đại tá; Ủy viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15