Lượt truy cập: 12646916
Người online: 79

     Kết quả tìm được: 9    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

 • Họ và tên: Khúc Thị Duyền

  Tên thường gọi: Khúc Thị Duyền

  Ngày sinh: 28/5/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Đại học Thanh vận

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

 • Họ và tên: Hoàng Trung Hải

  Tên thường gọi: Hoàng Trung Hải

  Ngày sinh: 27/9/1959

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Hệ thống điện, Sau ĐH về Hệ thống điện

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

 • Họ và tên: Nguyễn Thúy Hoàn

  Tên thường gọi: Nguyễn Thúy Hoàn

  Ngày sinh: 4/7/1963

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Vũ Công, huyện Kiến Xương , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học đại học tự nhiên (ngành tin học), Đại học Trường Đoàn cao cấp trung ương

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Thái Bình, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Cao Sĩ Kiêm

  Tên thường gọi: Cao Sĩ Kiêm

  Ngày sinh: 26/8/1941

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Vũ Tiến Lộc

  Tên thường gọi: Vũ Tiến Lộc

  Ngày sinh: 1/1/1960

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế đối ngoại

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Liên minh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Hạnh Phúc

  Tên thường gọi: Nguyễn Hạnh Phúc

  Ngày sinh: 12/5/1959

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Đề Thám, TP.Thái Bình , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp Quốc hội, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, Chánh văn phòng Đảng đoàn Quốc hội

 • Họ và tên: Phạm Xuân Thường

  Tên thường gọi: Phạm Xuân Thường

  Ngày sinh: 16/5/1956

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Vũ An, huyện Kiến Xương , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ lộ thiên, Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 • Họ và tên: Đỗ Văn Vẻ

  Tên thường gọi: Đỗ Văn Vẻ

  Ngày sinh: 26/3/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thái Phương, huyện Hưng Hà , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hương Sen; Phó Chủ tịch Thường trực Hội doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Thái Bình. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, Ủy viên Ban thường vụ Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Thái Bình; Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

 • Họ và tên: Bùi Văn Xuyền

  Tên thường gọi: Bùi Văn Xuyền

  Ngày sinh: 14/7/1959

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình khóa XIII

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15