Lượt truy cập: 12620690
Người online: 140

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

 • Họ và tên: Võ Minh Chiến

  Tên thường gọi: Võ Minh Chiến

  Ngày sinh: 22/6/1956

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên , Sóc Trăng

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Hồ Thị Cẩm Đào

  Tên thường gọi: Hồ Thị Cẩm Đào

  Ngày sinh: 12/6/1972

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị , Sóc Trăng

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Sóc Trăng, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Đức Kiên

  Tên thường gọi: Nguyễn Đức Kiên

  Ngày sinh: 21/8/1960

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế vùng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Tuyết Liên

  Tên thường gọi: Nguyễn Tuyết Liên

  Ngày sinh: 10/8/1963

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Hưng Phú, Quận Ninh Kiều , TP Cần Thơ

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Khắc Tâm

  Tên thường gọi: Trần Khắc Tâm

  Ngày sinh: 8/10/1972

  Dân tộc: Hoa

  Quê quán: Thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề , Sóc Trăng

  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ khoa học quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trần Liên Hưng, Ủy viên Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Hòa thượng Thạch Huôn

  Tên thường gọi: Hòa thượng Thạch Hôl

  Ngày sinh: 4/10/1944

  Dân tộc: Khmer(Khơ-me)

  Quê quán: Xã Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu , Sóc Trăng

  Trình độ chuyên môn:

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Ban nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQVN thị xã Vĩnh Châu

 • Họ và tên: Hoàng Thanh Tùng

  Tên thường gọi: Hoàng Thanh Tùng

  Ngày sinh: 25/12/1966

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Lăng Thành, huyện Yên Thành , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15