Lượt truy cập: 13806886
Người online: 100

     Kết quả tìm được: 5    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 484

 • Họ và tên: Quàng Văn Hương

  Tên thường gọi: Quàng Văn Hương

  Ngày sinh: 3/7/1969

  Dân tộc: Thái

  Quê quán: Xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La , Sơn La

  Trình độ chuyên môn: Kinh tế Nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Tòng Thị Phóng

  Tên thường gọi: Tòng Thị Phóng

  Ngày sinh: 10/2/1954

  Dân tộc: Thái

  Quê quán: Phường Chiềng An, thành phố Sơn La , Sơn La

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam

 • Họ và tên: Nguyễn Đắc Quỳnh

  Tên thường gọi: Nguyễn Đắc Quỳnh

  Ngày sinh: 11/6/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn , Bắc Ninh

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Đinh Công Sỹ

  Tên thường gọi: Đinh Công Sỹ

  Ngày sinh: 25/11/1979

  Dân tộc: Mường

  Quê quán: Xã Tường Hạ, huyện Phù Yên , Sơn La

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

 • Họ và tên: Tráng Thị Xuân

  Tên thường gọi: Tráng Thị Xuân

  Ngày sinh: 10/6/1969

  Dân tộc: Mông

  Quê quán: Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên , Sơn La

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15