Lượt truy cập: 12617715
Người online: 74

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

 • Họ và tên: Phùng Khắc Đăng

  Tên thường gọi: Phùng Khắc Đăng

  Ngày sinh: 15/8/1945

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị - Quân sự

  Nghề nghiệp, chức vụ: Trung tướng, Ủy viên Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Đoàn chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

 • Họ và tên: Hoàng Ngọc Dũng

  Tên thường gọi: Hoàng Ngọc Dũng

  Ngày sinh: 1/7/1961

  Dân tộc: Thái

  Quê quán: Xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp , Sơn La

  Trình độ chuyên môn: Cao cấp Chỉ huy tham mưu, cán bộ chiến dịch - chiến lược

  Nghề nghiệp, chức vụ: Đại tá, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên UBND tỉnh Sơn La, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Hiện

  Tên thường gọi: Nguyễn Văn Hiện

  Ngày sinh: 19/5/1954

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

 • Họ và tên: Quàng Thị Nguyên

  Tên thường gọi: Quàng Thị Nguyên

  Ngày sinh: 19/1/1984

  Dân tộc: Kháng

  Quê quán: Bản Pá Mồng, Xã Nậm Dôn, huyện Mường La , Sơn La

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn

  Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo viên Trường Trung học phổ thông huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Thào Xuân Sùng

  Tên thường gọi: Thào Xuân Sùng

  Ngày sinh: 29/11/1958

  Dân tộc: Mông

  Quê quán: Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu , Sơn La

  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ khoa học Lịch sử Đảng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

 • Họ và tên: Bùi Nguyên Súy

  Tên thường gọi: Bùi Nguyên Súy

  Ngày sinh: 20/9/1957

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Yên Thọ, huyện Ý Yên , Nam Định

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Đại học cảnh sát

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 • Họ và tên: Đinh Công Sỹ

  Tên thường gọi: Đinh Công Sỹ

  Ngày sinh: 25/11/1979

  Dân tộc: Mường

  Quê quán: Xã Tường Hạ, huyện Phù Yên , Sơn La

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học, Cử nhân ngoại ngữ (tiếng Anh)

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên thường trực Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

  Phụ chú: Điều động về công tác tại Ủy ban Đối ngoại theo Nghị quyết số 734/NQ-UBTVQH13

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15