Lượt truy cập: 13167521
Người online: 166

     Kết quả tìm được: 8    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 484

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thu Hà

  Ngày sinh: 27/5/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Ninh Tiến, huyện Hoa Lư , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư - Tiến sĩ Tâm lý học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Hoàng Thị Hoa

  Tên thường gọi: Hoàng Thị Hoa

  Ngày sinh: 25/9/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Văn hóa, Đại học sư phạm

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ai Cập

 • Họ và tên: Lê Thị Thu Hồng

  Tên thường gọi: Lê Thị Thu Hồng

  Ngày sinh: 31/7/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội

 • Họ và tên: Trần Văn Lâm

  Tên thường gọi: Trần Văn Lâm

  Ngày sinh: 27/1/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xóm Nam, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Hà Thị Lan

  Tên thường gọi: Hà Thị Lan

  Ngày sinh: 4/9/1978

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới , Bắc Kạn

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục cộng đồng, Đại học Sư phạm

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng phòng Tuyên truyền - Địa bàn, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Leo Thị Lịch

  Tên thường gọi: Leo Thị Lịch

  Ngày sinh: 23/9/1969

  Dân tộc: Sán Dìu

  Quê quán: Xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Dương Văn Thông

  Tên thường gọi: Dương Đình Thông

  Ngày sinh: 14/6/1964

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xóm Nà Này, Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn , Bắc Kạn

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

  Nghề nghiệp, chức vụ: Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 • Họ và tên: Ngô Sách Thực

  Tên thường gọi: Ngô Sách Thực

  Ngày sinh: 6/5/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Trung, huyện Tân Yên , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15