Lượt truy cập: 14862270
Người online: 86

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

 • Họ và tên: Hoàng Thị Hoa

  Tên thường gọi: Hoàng Thị Hoa

  Ngày sinh: 25/9/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Văn hóa, Đại học sư phạm

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ai Cập

 • Họ và tên: Lê Thị Thu Hồng

  Tên thường gọi: Lê Thị Thu Hồng

  Ngày sinh: 31/7/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

  Nghề nghiệp, chức vụ:

 • Họ và tên: Trần Văn Lâm

  Tên thường gọi: Trần Văn Lâm

  Ngày sinh: 27/1/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xóm Nam, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Hà Thị Lan

  Tên thường gọi: Hà Thị Lan

  Ngày sinh: 4/9/1978

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới , Bắc Kạn

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục cộng đồng, Đại học Sư phạm

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng phòng Tuyên truyền - Địa bàn, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Leo Thị Lịch

  Tên thường gọi: Leo Thị Lịch

  Ngày sinh: 23/9/1969

  Dân tộc: Sán Dìu

  Quê quán: Xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Dương Văn Thông

  Tên thường gọi: Dương Đình Thông

  Ngày sinh: 14/6/1964

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xóm Nà Này, Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn , Bắc Kạn

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

  Nghề nghiệp, chức vụ: Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 • Họ và tên: Ngô Sách Thực

  Tên thường gọi: Ngô Sách Thực

  Ngày sinh: 6/5/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Trung, huyện Tân Yên , Bắc Giang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15