Lượt truy cập: 14266777
Người online: 82

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

 • Họ và tên: Hà Sỹ Đồng

  Tên thường gọi: Hà Sỹ Đồng

  Ngày sinh: 18/1/1964

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong , Quảng Trị

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lâm nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Chí Dũng

  Tên thường gọi: Nguyễn Chí Dũng

  Ngày sinh: 5/8/1960

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Đại học Giao thông

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Họ và tên: Hồ Thị Minh

  Tên thường gọi: Hồ Thị Minh

  Ngày sinh: 23/9/1976

  Dân tộc: Bru - Vân Kiều

  Quê quán: Xã Ba Nang, huyện Đakrông , Quảng Trị

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Mai Thị Kim Nhung

  Tên thường gọi: Mai Thị Kim Nhung

  Ngày sinh: 15/10/1985

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hải Ba, huyện Hải Lăng , Quảng Trị

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Giáo dục chính trị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Thành ủy viên, Bí thư thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 • Họ và tên: Đỗ Văn Sinh

  Tên thường gọi: Đỗ Văn Sinh

  Ngày sinh: 14/11/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Liên Hà, huyện Đông Anh , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

 • Họ và tên: Hoàng Đức Thắng

  Tên thường gọi: Hoàng Đức Thắng

  Ngày sinh: 12/11/1964

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh , Quảng Trị

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15