Lượt truy cập: 14862215
Người online: 97

     Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

 • Họ và tên: Trần Tuấn Anh

  Tên thường gọi: Trần Tuấn Anh

  Ngày sinh: 6/4/1964

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Ngoại giao

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương

 • Họ và tên: Nguyễn Hòa Bình

  Tên thường gọi: Nguyễn Hòa Bình

  Ngày sinh: 24/5/1958

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

 • Họ và tên: Lê Viết Chữ

  Tên thường gọi: Lê Viết Chữ

  Ngày sinh: 20/1/1963

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Đại học Hàng hải

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ phận Thường trực chuyên trách, giúp việc đồng chí Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Đinh Thị Phương Lan

  Tên thường gọi: Đinh Thị Phương Lan

  Ngày sinh: 5/6/1976

  Dân tộc: Kor

  Quê quán: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Ngoại ngữ

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Philipin

 • Họ và tên: Đinh Thị Hồng Minh

  Tên thường gọi: Đinh Thị Hồng Minh

  Ngày sinh: 11/4/1970

  Dân tộc: Hrê

  Quê quán: Xã Long Hiệp, huyện Minh Long , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Phạm Thị Thu Trang

  Tên thường gọi: Phạm Thị Thu Trang

  Ngày sinh: 25/10/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Hồ Thị Vân

  Tên thường gọi: Hồ Thị Vân

  Ngày sinh: 12/2/1983

  Dân tộc: Kor

  Quê quán: Xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà , Quảng Ngãi

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15