Lượt truy cập: 12620861
Người online: 85

     Kết quả tìm được: 8    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

 • Họ và tên: Phạm Trường Dân

  Tên thường gọi: Phạm Trường Dân

  Ngày sinh: 1/4/1956

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Điện Trung, huyện Điện Bàn , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh nhân dân

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

 • Họ và tên: Nguyễn Đức Hải

  Tên thường gọi: Nguyễn Đức Hải

  Ngày sinh: 29/7/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính kế toán

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

 • Họ và tên: Lê Văn Lai

  Tên thường gọi: Lê Văn Lai

  Ngày sinh: 4/9/1954

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Ngữ văn

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Ngô Văn Minh

  Tên thường gọi: Ngô Văn Minh

  Ngày sinh: 5/9/1959

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Phúc

  Tên thường gọi: Nguyễn Xuân Phúc

  Ngày sinh: 20/7/1954

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Thanh

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Tuyết Thanh

  Ngày sinh: 15/11/1978

  Dân tộc: Kor

  Quê quán: xã Tam Trà, huyện Núi Thành , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học chuyên ngành Lịch sử

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

 • Họ và tên: Lê Phước Thanh

  Tên thường gọi: Lê Phước Thanh

  Ngày sinh: 10/10/1956

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIII tỉnh Quảng Nam khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Trần Xuân Vinh

  Tên thường gọi: Trần Xuân Vinh

  Ngày sinh: 3/3/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn , Quảng Nam

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15