Lượt truy cập: 14093595
Người online: 71

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

 • Họ và tên: Phạm Thị Minh Hiền

  Tên thường gọi: Phạm Thị Minh Hiền

  Ngày sinh: 16/11/1978

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân , Phú Yên

  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên; Phó Ban trực Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh; Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Yên, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Thái Học

  Tên thường gọi: Nguyễn Thái Học

  Ngày sinh: 7/2/1972

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa , Phú Yên

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị, Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

 • Họ và tên: Phan Anh Khoa

  Tên thường gọi: Phan Anh Khoa

  Ngày sinh: 4/8/1965

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa , Phú Yên

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên

 • Họ và tên: Đinh Văn Nhã

  Tên thường gọi: Đinh Văn Nhã

  Ngày sinh: 27/6/1960

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Kim Trung, huyện Hoài Đức , TP Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ucraina

 • Họ và tên: Hoàng Văn Trà

  Tên thường gọi: Hoàng Văn Trà

  Ngày sinh: 8/6/1964

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Hồng Vân

  Tên thường gọi: Nguyễn Hồng Vân

  Ngày sinh: 21/9/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An , Phú Yên

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao đẳng Sư phạm

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15