Lượt truy cập: 14086134
Người online: 87

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

 • Họ và tên: Nguyễn Thúy Anh

  Tên thường gọi: Nguyễn Thúy Anh

  Ngày sinh: 7/12/1963

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì , Phú Thọ

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật và hành chính công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong liên minh nghị viện cộng đồng Pháp ngữ (APF), Chủ tịch nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Pháp, Ủy viên Ban chấp hành Trương ương Hội phụ nữ Việt Nam

 • Họ và tên: Đinh Thị Bình

  Tên thường gọi: Đinh Thị Bình

  Ngày sinh: 24/8/1984

  Dân tộc: Mường

  Quê quán: Xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn , Phú Thọ

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm sử

  Nghề nghiệp, chức vụ: Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Bùi Minh Châu

  Tên thường gọi: Bùi Minh Châu

  Ngày sinh: 25/10/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì , Phú Thọ

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ

 • Họ và tên: Hoàng Quang Hàm

  Tên thường gọi: Hoàng Quang Hàm

  Ngày sinh: 3/5/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh , Phú Thọ

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế ngành Kế toán

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Iran

 • Họ và tên: Cao Đình Thưởng

  Tên thường gọi: Cao Đình Thưởng

  Ngày sinh: 9/1/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba , Phú Thọ

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

 • Họ và tên: Lê Thị Yến

  Tên thường gọi: Lê Thị Yến

  Ngày sinh: 1/12/1962

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Vụ Cầu, huyện Hạ Hòa , Phú Thọ

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y khoa

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Xlôvakia

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15